Dette er Gatelaget

Stabæk fotball har drevet fotballag for rusvhengige i Bærum Kommune siden august 2013.

Annonse:

Et tiltak for offensiv og aktiv rusomsorg i Bærum Kommune

Stabæk Fotball startet i august 2013 et lavterskel aktivitetstiltak for rusvhengige i Bærum Kommune. Ved hjelp av idrettens aktivitet og vesen skal vi  bringe rusmiddelutfordringer «opp og fremover» i den enkeltes liv.

Tiltaket rettes mot mennesker med rusmiddelutfordringer fra 20 år og oppover som har droppet ut av samfunnet og som trenger et tilrettelagt opplegg for å kunne returnere til skoleløp eller arbeidsliv. Det er åpent for alle med utfordringer i rus og psykisk helse.

Ved hjelp av dette tilbudet vil man forsøke å bidra til at brukere kommer seg opp og inn i samfunnet igjen. Per i dag (nov. 2019) er 8 i fast jobb eller skole.

Faglig innhold

  • Felleskap og sosial trening
  • Fysisk aktivitet, lagspill og team mestring
  • Praktisk læring og mestring
  • Ordinært arbeid, kosthold, kommunikasjon
  • Omsorg og respekt
  • Veiledning og bistand – eksternt og intern

Fysisk trening

Opptrening av den fysiske mestringsevnen kan bidra til å styrke identitetsopplevelsen og bedrer selvfølelsen. Fysisk trening er en flott arena der man kan tilrettelegge for mestring. God/bedret fysisk form beskytter mot belastede livserfaringer, virker muskelavspennende og dermed beroligende.

Kosthold

Bevisstgjøring av viktigheten av et riktig kosthold er et sentralt tema i opplegget. Målgruppen har erfaringsmessig store mangler på dette området. Det serveres frokost til deltagerne i prosjektet. Det legges også vekt på kosthold på turer og turneringer.

Partnere og støttespillere

Vi har dialog med NAV, BK- sektor for bistand og omsorg, BK-Ungdomstjenesten, BK-Rådgivning for Rus og Psykatri, BK-formannskapskontoret, Bærum Civitan, Bekkestua Rotary, Høvikveien Kjøtt og Kolonial, Pågen, Synnøve Finden, Stabæk Fotball mm. som alle er gode støttespillere og bidragsytere i prosjektet.

Vi arrangerer fotballtreninger hver mandag og onsdag på Nadderud kunstgress og i Nadderudhallen.

PRAKTISK INFORMASJON

Henting vest i Bærum fra kl. 10.15, Bærum Sykehus, Skytterdalen, Sandvika Busstasjon (kl. 10.30), Høvik, Stabekk så videre mot Nadderud, tilpassinger av ruten kan gjøres.

  • Frokost
  • Skifte til treningstøy
  • Treningsøkt ca. 1 time fra kl.11.30
  • Dusj og skift og hjem ca. kl.13.00.

Det arrangeres også kamper, turneringer, landskampsbesøk og turer.

Utviklingsmål

Bevisstgjøring av egen helse gjennom fysisk aktivitet, Bygge sosiale relasjoner

Trygghet, trivsel, tilhørighet, fellesskapsfølelse, mestringsarena, nye utfordringer.

 Målsetting

Ved å danne et fotballag og en treningsgruppe vil vi motivere deltagerne til å ta del i et felleskap. Gruppen vil bestå av utøvere som trener og hjelper til  med alle praktiske oppgaver knyttet til et lag.

Videre- gjennom teoretisk kunnskap, praktisk læring og mestring vil man oppnå felleskap, sosialt samvær, trening og omsorg og respekt for andre. Gjennom  veiledning og bistand kunne ta ansvar for egne og andres verdier.

Ta kontakt med Espen Lindmark på mail  [email protected] eller sms til  924 64 924

 

Annonse fra Eliteserien: