Vil du trene mer fotball i et utviklende ferdighetsmiljø?

Da kan Stabæk Fotball gi et treningstilbud for ivrige gutter i alderen 7-10 år (født 2011-2014) gjennom sine utviklingsgrupper.

Annonse:

I utviklingsgruppene jobber vi metodisk med spillerutvikling og læring tilpasset spillernes fotballevner. Dette gjøres av kvalifiserte trenere og med gode treningsforhold.

Hvordan drives Utviklingsgruppene?

  • Primært et åpent treningstilbud i SFOalder, og spilleren kan dermed trene og spille kamper for egen klubb i sitt nærområde.
  • Øktene ledes av våre profesjonelle trenere, hvor flere også trener lag i Akademiet.
  • Ledere for utviklingsgrupper sørger for at Stabæks kultur og sportslige tilbud blir ivaretatt.

For å gi barna best mulig fotballopplevelse er vi opptatt av differensiering. Enkelt forklart betyr det at vi ønsker ferdighetsmessig homogene grupper. Det gir trygge rammer for prøving og feiling, noe som er viktig i god spillerutvikling. I praksis betyr det at spillere settes sammen i grupper med tanke på ferdigheter, kombinert med sosiale hensyn.

  • Ingen av gruppene er statiske. Det betyr at grupper kan endre seg eller bli slått sammen i løpet av sesongen.
  • NB! Vi stiller krav til konsentrasjon, samt generell iver og interesse for fotball blant våre deltakere. Dette er et tilbud for barn som liker å spille fotball, og som i tillegg er motivert for å trene og utvikle fotballferdighetene sine. Vi ber derfor foreldre om å vurdere barnas grunnleggende fotballinteresse og motivasjon før eventuell påmelding.
  • Tilbudet er 3-5 økter pr uke. 3 obligatoriske økter på bestemte dager. Velges 4 eller 5 økter, er en av øktene én individuell økt/jobber i mindre grupper.

Påmelding til utviklingsgrupper

Vi har løpende påmelding, og påmelding gjelder ut inneværende semester (januar-juni, august-november). Vi har treningsfri i juli og desember.

For påmelding, send mail til [email protected]

NB: Påmelding for gutter født 2011 er stengt grunnet at gruppene er fulle. For 2012- og 2013-kullet har vi åpne plasser. For 2014-kullet starter vi treningstilbud fra august 2021.

For å sette ditt barn på venteliste eller har ytterligere spørsmål ta kontakt på mailadressen over.

Priser (10 mnd pr år, ingen bet. i juli og desember):

  • 3 økter kr 1.965 pr mnd
  • 4 økter kr 2.705 pr mnd
  • 5 økter kr 3.255 pr mnd
  • Prisene inkluderer transport* fra skole til trening og fra trening til hjemmeadresse.

* Med forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte fra hver skole.

Ved påmelding til utviklingsgrupper godkjenner du at Stabæk Fotball og deres samarbeidspartnere kan fotografere barna under trening og kamp, og at disse bildene kan anvendes i vårt reklame- og markedsmateriell i ettertid.

Annonse fra Eliteserien: