Ansatte

Annonse:

Administrativ leder er ansvarlig for daglig drift av Stabæk Fotball Bredde – dvs. løpende administrative oppgaver tilknyttet avdelingen sin virksomhet.

Sportslig leder er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av den sportslige aktiviteten, i henhold til avdelingens ambisjoner og målsettinger som er nedfelt i sportsplan.

Sportslig koordinator er ansvarlig for å bistå med den daglige driften/administrasjonen av fotballaktiviteten tilknyttet avdelingen sin virksomhet.

Trenere/Spillerutviklere er ansvarlig for å følge og implementere punkter i «sportsplan for Stabæk fotball» som er trenerens oppgaver. De skal planlegge treningsopplegg for laget og følge klubbens sportslige retningslinjer, hva gjelder fagplan, metodikk, kultur, spillestil, treningsprosess m.m.

Ansatte

Annonse fra Eliteserien: