Betalingsavtaler

Stabæk Fotball ønsker ikke at barn står utenfor idretten på grunn av økonomiske årsaker.

Annonse:

Vi har derfor betalingsordninger for de som av ulike grunner ikke kan betale medlemskontingent eller deltageravgift innen forfallsfrist. Disse må ta kontakt med administrativ leder i SFB. Vi gjør oppmerksom på at dette er konfidensiell informasjon som verken trenere eller andre får tilgang til/informasjon om.

Ta kontakt dersom du har:

  • Kortvarige betalingsproblemer og dermed behov for betalingsutsettelse/avbetaling.
     
  • Langvarige betalingsproblemer og behov for fritak/delvis fritak for betaling.
    Før fritak kan gis ønsker vi at foresatt tar kontakt med administrativ leder i SFB for å avdekke om det er grunnlag for å søke på kommunens støtteordninger om å dekke kostnaden. Eventuell avtale gjelder i så fall for et semester (halvår) av gangen.
Annonse fra Obos-ligaen: