Foreldrevettregler

Retningslinjer og felles forventninger til deg som forelder eller foresatt i klubben

Annonse:

• Respekter idrettslagets arbeid. Det er frivillig å være medlem av idrettslaget, men er du med følger du idrettslagets regler, og streber etter å etterleve klubbens verdier om å skape mangfold, glede og være et godt forbilde for ditt og andres barn.

• Engasjerte foreldre ønsker vi velkommen i Stabæk Fotball, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du.

• Trenerne i Stabæk Fotball er avgjørende for å kunne opprettholde aktivitetsnivået vårt. Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn han/henne overfor barna dine. Husk at dette er både ansatte og frivillige som gjør en enormt viktig jobb for barn og unge i nærmiljøet, inkludert ditt eget barn.

• Klubben ønsker barn og unge som har gode holdninger og verdier. Gå foran med et godt eksempel, og lær barna god folkeskikk.

• I idretten opplever man seiere og tap. Det er viktig å lære barna å tåle både medgang og motgang.

• Klubben ønsker et positivt idrettsmiljø. Motiver barna til å opptre positive på trening og i kamp.

• Klubben ønsker å opptre som en god representant for nærmiljøet. Vis god sportsånd og vis
respekt for andre i klubben, for dommere og for motstanderne våre.

• I Stabæk Fotball jobber vi sammen for å oppnå det vi ønsker. Ved uenighet snakker vi med hverandre – ikke om.

• Det viktigste av alt er at alle barn og unge trives, og har det gøy! 😊

Klubbens retningslinjer er i tråd med Olympiatoppens anbefalinger om hvordan være en god
idrettsforelder, Olympiatoppens anbefalinger.
Les mer om NFF sine foreldrevettregler her, NFF, Foreldrevettregler.

Annonse fra Obos-ligaen: