Disse skal evaluere Stabæk

Får ekstern bistand.

Annonse:

Vi er nå i gang med å evaluere fjorårets sesong med henblikk på å gjøre grep for å styrke oss som organisasjon. Først ut er sport. 

For å hjelpe oss med dette har vi engasjert to organisasjonskonsulenter som vil samtale med spillere, trenere og øvrige ansatte.

Dag Vadla
Dag Vadla

Prosessen blir ledet av konsulentene Dag Vadla - organisasjonspsykolog i De4 Search & Consulting og Eirik Petersen - daglig leder i Institutt for salg og markedsføring.

Vadla har ledet små og store endringsprosesser i offentlig sektor og private virksomheter og drevet organisasjons- leder og teamutviklingsprosesser i Norge, ellers i Skandinavia, i England, Tyskland, USA, Midtøsten og Afrika.

 

 

Eirik Petersen
Eirik Petersen

Petersen jobber i dag med flere av landets største bedrifter som coach, rådgiver og kursholder.

De tidligere Stabæk-spillerne Tommy Stenersen, Christian Holter og Morten Skjønsberg vil også bidra med sin kompetanse. 

De nærmeste dagene vil et utvalg spillere og hele støtteapparat på A-lag herrer, samt personer i ledelsen, bli intervjuet, og mot slutten av neste uke skal Vadla og Petersen levere sin rapport.

Totalt vil det gjennomføres dybdesamtaler med 19 personer.

Resultatene fra denne evalueringen presenteres for hovedevalueringsteamet, som ledes av Sverre E. Koch, advokat og tidligere styreleder i Stabæk. 

Teamet består også av styreleder Espen Moe og nestleder Peer Christensen fra klubben, samt styreleder Anders Bergh-Jacobsen og styremedlem Petter Wulff fra AS-styret.

Ved spørsmål ta kontakt med vår daglig leder, Jon Tunold, på telefon 416 25 355.

Annonse fra Obos-ligaen: