Fremdrift nytt stadion

Informasjon vedrørende prosessen rundt ny stadion.

Annonse:

Mange etterspør hva som skjer rundt den nye stadion som er planlagt på Nadderud. Vi som klubb sitter på en del informasjon og er involvert i prosessen, men foreløpig er det meste konfidensiell informasjon som vi ikke har tilgang til, eller får lov å dele.

Det vi kan si er at prosessen går som planlagt. På nåværende tidspunkt jobber Backe og kommunen med å hente inn priser på delleveranser for å kalkulere den totale kostnaden på stadion og andre tiltak som skal gjøres i Nadderud idrettspark. Det arbeidet er forventet ferdigstilt i månedsskiftet oktober/november. 

Når det arbeidet er ferdig vil saken gjennomgås i administrasjonen i Bærum kommune, før den går til en siste politisk behandling. Dette er Beslutningspunkt 3, hvor politikerne må gi kommunedirektøren fullmakt til igangsettingen og gjennomføring av byggeprosjektet innenfor en økonomisk ramme.

Behandlingen vil foregå i ulike utvalg og kommunestyret i januar/februar 2024. Hvis alt går som planlagt og politikerne godkjenner planen, vil byggestart være i april 2024. Planlagt ferdigstillelse av den nye stadion er april 2026.

Vi forventer å kunne komme ut med mer informasjon om nytt stadion og forhåpentligvis noen animasjoner/tegninger om 3-4 uker, men er helt avhengig av når kommunen tillater å offentliggjøre disse.

Annonse fra Eliteserien: