Innkalling til årsmøte

Årsmøtet avholdes onsdag 10. mars.

Annonse:

Om årsmøtet blir avholdt på brakka eller elektronisk er ennå ikke bestemt. Tidspunktet kommer vi også tilbake til. Agenda blir lagt ut primo mars. 

Annonse fra Eliteserien: