Konstruktivt møte mellom Stabæk Fotball og Stabæk Support

Stabæk Fotball og Stabæk Support møttes tidligere denne uken.

Annonse:

Stabæk Support publiserte 1. januar et åpent brev, adressert til Stabæk Fotball, hvor de peker på flere forhold de mener klubben må ordne opp i. 

Tirsdag 4. januar møttes klubben og supporterne og gikk gjennom punktene i brevet. 

Fra administrasjonen var daglig leder Jon Tunold og kommunikasjonssjef Oddbjørn Vistnes til stede. Espen Moe og Peer Christensen fra klubbstyret og Anders Bergh-Jacobsen og Petter Wulff fra AS-styret deltok også. Support stilte med elleve representanter. 

Både klubben og supporterne opplevde møtet som positivt og konstruktivt. Punktene i brevet ble gjennomgått i detalj, og supporterne fikk i møtet som varte i nærmere tre timer, mer kunnskap om interne prosesser og klubbens prioriteringer. 

Her kan dere lese referatet, som er sendt ut av Stabæk Support til sine medlemmer. 

Referat: 

Over 260 supportere signerte det åpne brevet til klubben. I kjølvannet av dette hadde 11 utsendte supportere fra litt ulike steder av Stabækfamilien et møte med klubben på brakka. Tilstede var representanter fra styrene i klubb og AS, daglig leder og medieavdelingen. Merk at dette referatet kanskje ikke gir alle svar på alle spørsmål. Det er noe som er intern informarsjon og andre ting som rett og slett tar mer tid å finne ut av. 

Nedenfor er påstandene tatt ut fra det åpne brevet, og en oppsummering av diskusjonen som fulgte.  
 

  1. Vi er dårlig forberedt før hver sesong og fyller på med folk som jevnt over ikke holder mål.

 
Supporterne (supp) og klubben er enige i at det er mange navn som kommer inn og forsvinner ut igjen. Det er naturlig for en klubb med begrensede ressurser at et visst antall spillere signeres for kortere kontrakter og gjerne sent i overgangsvinduet.  Supp fikk høre om en del utfordringer norsk fotball jobber med, og noen utfordringer som en liten klubb som oss har i tillegg. Noen navn som har snudd i siste liten kom på bordet. Spillerne er stadig mer agentstyrt og det er vanskeligere å appellere til klubbfølelse, muligheten for nettverk etter karrieren osv.
 

  1. Vi bygger ikke profiler og husker hverken navn eller nummer.

 
Det vil være en langsiktig strategi framover å få inn spillere som er klubbtyper, snakkesalige og generelt lager litt mer liv. Utfordringen med en sesong som butter imot er at spillerne krummer nakken litt og konsentrerer seg om å vinne kamper (bra) og er mindre tilbøyelige for å dele av seg selv som personer. Vi har hatt én person som virkelig rakk opp hånda og sa at han kunne ta seg av media. Daniel Nannskog. Det kom innspill om insta-klausul i yngre spilleres kontrakter så de kan holde kontakten med unge fans og lage innhold så det ikke bare blir en tilleggsgreie etter trening som medieavdelingen må presse frem. Det er antakelig mer gøy for JR Support å se en triksevideo på Tiktok enn at vi ser klokker og speedometer midt på natta.  
 

  1. Vi har fine ambisjoner, men hvordan jobber vi for å nå dem?

Klubben har klare ambisjoner og frem til og med 2020 sesongen var alle målene i den sportslige planen oppnådd. Man så imidlertid etter 2020 sesongen at prestasjonene ikke var på et nivå som skulle tilsi ytterligere steg. Trenereapparatet ble derfor styrket i forkant av 2021 sesongen med mål om å ta ytterligere steg bl.a. på det fotballfysiske og det mentale. Når sesongen 2021 oppsummeres, innrømmer klubben at man ikke har lykkes tilstrekkelig med de grepene man har gjort. Vi har tatt for få poeng, hatt en utydelig spillestil og spilt uengasjerende fotball. Klubben innrømmer at her er det en stor jobb å gjøre inn mot sesongen 2022. Dette blir en viktig del av evalueringsprosessen som er satt i gang.
 

  1. Om vi trodde vi var gode nok for Eliteserien, hvordan skal vi da evaluere oss selv?

 
Supp fikk høre om hvem som skal evaluere, hva de skal evaluere, hvem som får rapporten og når det skjer. Supp opplever evalueringen som solid. Det er litt uklart hvor mye som vil offentliggjøres uten å være påvirket av personal- eller konkurransehensyn, men både klubb og supp ønsker at vi skal være så åpne vi kan. Følgelig ønsker begge at vi kan ha møtekvelder på brakka der man diskuterer uten at det går rett på åpent forum. 
 

  1. Vi har for lavt nivå på toppidrettskulturen vår.

 
Det var en prosess gjennom slutten av 2020 sesongen hvor spillerne mente at intensitet og struktur på treningene var for dårlig. I forkant at 2021 sesongen styrket klubben støtteapparatet med en fysisk trener, en ny assistenttrener samt en innleid ressurs på mental trening. Det var også tett dialog mellom styret, ledelsen, trenere og spillere med fokus på å forbedre dette inn mot sesongen 2021. En evaluering ved sommeren 2021, etter en rekke dårlige resultater, tilsa at det måtte en endring til. Et trenerskifte ble derfor gjort i juli 2021. På det tidspunktet økte man intensiteten på treningene som dessverre medførte en del skader i troppen. Det gjorde at vi måtte redusere treningsbelastningen noe for å kunne spille inn en fast 11. Vi spilte ikke med samme 4 bak i 2 kamper på rad før i september.
 
Vi trenger flere spillere enn Wangberg som faktisk roper og tar grep på feltet. Vi trenger at de eldre spillerne coacher de yngre. Supp berømmer spillerne for å komme til supporterne også FØR kamp for å hausse opp. Vi vil se at de krangler mer på gale avgjørelser, backer hverandre etter taklinger og frispark, og generelt se at de faktisk bryr seg personlig.
Det ble diskutert om noen fra supp skulle møte hele spillertroppen når de samles etter ferien for å si litt om hvordan dette ser ut fra tribunen. Det synes klubben var en god idé og vil legge til rette for det.
 

  1. Vi ser ut til å ha en ledelse som ikke vil ta de harde grepene.

 
Supp og klubb er enige i at målet ikke er at det skal rulle hoder. Da må vi likevel i det minste gi tydelig inntrykk av at det ligger handling bak ord om å snu alle steiner. Vi er enige om at det beste for en klubb som Stabæk er å tenke langsiktig i alt vi gjør. Vi diskuterte mye linjene og avgrensningene mellom de ulike avdelingene i klubben, juridiske forhold, og hvem som kan/kan ikke overprøve hvem. Det forekommer uenighet om prioriteringer, men i bunn og grunn er det noens ansvar og det er nok ikke helt riktig å gi «klubben» som helhet skylden om noe går galt. Supp fremholder at inntrykket folk sitter med er at det ikke blir gjort mye/noe når vi har et synlig problem. Klubben utdyper at «de synlige problemene» ofte kan gå på enkeltpersoner og i mange tilfelle er det ikke mulig å informere om grepene som gjøres av hensyn til personvern.
 

  1. Vi gikk i stort i alle sosiale medier etter nedrykket, og klarer ikke appellere til de som er glade i klubben.

 
Her skal det understrekes at det i brevet snakkes om dagene og ukene etter nedrykket. Inntrykket av medieavdelingen er godt og det har blitt laget veldig mye bra i år. Supporterne ga i møtet uttrykk for at klubben burde ha lagt seg langflate og spille ut følelsene på en slik måte at supporterne kan være trygge på at alle i klubben føler det samme som dem. Nå fikk man et slags inntrykk av at man var mutte og skuffa, snakket litt om evaluering og tok juleferie. Klubben forteller at ledelsen har jobbet hardt fra nedrykket var et faktum og frem til i dag med evaluering og forberedelser til kommende sesong. Supp forstår dette med tanke på at ekstern evaluering lanseres allerede dagen etter vårt møte, og det har blitt redegjort godt for møtetidspunkter og steg som har vært tatt fra nedrykket, gjennom romjulen og frem til nå. Supp har også forståelse for at ledelsen ikke ønsket å kaste enkeltpersoner under bussen, siden det er sammensatt hvem som har ansvaret for situasjonen vi er i.

Supp fremholder at vi for humørets skyld gjerne skulle sett mer baluba utad, så vi kunne vært trygge på at denne tragedien i hvert fall skapte oppvask på kjøkkenet og brann på dass. I dag er vi imidlertid mest opptatte av at evalueringen blir grundig og ærlig, og at de grepene som blir gjort treffer der de skal.
 
 
Fremover:
 
Klubb og supportere ønsker (så langt restriksjoner tillater det) å ha fysiske, uformelle møter jevnlig på brakkene for å informere og diskutere hvordan vi driver fotballklubb. Supp er enige i stemningen på forumet kan være i overkant negativ, og noen brukere som er veldig aktive dukker aldri opp på fysiske samlinger der de ville fått svar på det de lurer på. Supportere og klubb ønsker at vi skal kunne diskutere åpent, noen ganger med intern informasjon vi ikke kan legge på internett, på et sivilisert vis der vi har et ansikt på alle som deltar i samtalen. Herunder ønsker vi også en god diskusjon av evalueringen når den foreligger.
 
Klubben har fått og ønsker fortsatt tanker, ideer og innspill til ting vi kan gjøre for å bli bedre, men er dønn avhengig av hender til å gjennomføre. Antall ansatte per nå er tilstrekkelig til ordinær drift, men om vi ønsker at klubben skal gjøre et stunt av noe slag er vi avhengige av at alle står sammen og tar i et tak på de måter de kan.
 
Det ble også diskutert hvordan man kan rekruttere flere medlemmer til Stabæk IF for at Årsmøtene ikke bare blir en formalitet, men tar opp saker som kan diskuteres med en bredere medlemsmasse. Klubben vil legge til rette for at informasjon om medlemskap blir mer synlig og oppfordre folk til å melde seg inn i klubben og bruke sin stemme på Årsmøtet. Stabæk Fotball har en valgkomite som ønsker innspill på kandidater til styreplasser. Hvis supp ønsker mer påvirkning på driften av klubben bør det spilles inn kandidater til valgkomitéen. Det bemerkes at for å ha stemmerett eller stille som styrekandidat på Årsmøtet, må man ha vært medlem av Stabæk IF i 1 måned før møtet finner sted.

Annonse fra Obos-ligaen: