Nominert til klimapris

Stabæk Fotball var en av fire nominerte til Bærum kommunes miljøpris.

Annonse:

Prisen ble delt ut onsdag kveld, og det var King Coffee som vant. 

Stabæk Fotball var nominert for pilotprosjektet klubben har gått i bresjen for sammen med kommunen og Ruter. 

Om prosjektet: 

I januar 2018 ble det hos Stabæk Fotball igangsatt et pilotprosjekt for aktivitetstransport i samarbeid med Bærum Kommune og Ruter.

Tilbudet innebærer transport av ca. 190 barn fra 7-12 år, 5 dager i uken, i minibusser fra 11 skoler i nærområdet til fotballtrening på Nadderud og hjem igjen etter trening.

Piloteringen av samkjøring til fritidsaktiviteter er et av Bærum Kommunes tiltak i Klimastrategi 2030, fordi transportsektoren står for den største andelen av klimagassutslipp i Bærum.

Gevinsten har vært betydelig reduksjon av biltrafikk rundt Nadderud på ettermiddagene og tilbudet har blitt tatt svært godt imot av familiene som benytter det, da det letter hverdagen deres og vil føre til redusert bilbruk.

Juryens uttalelse

Juryen mener at den nominerte sammen med Ruter har forbederlig, med stor egeninnsats, løst en utfordring med kjøring til fritidsaktiviteter, som er en stor utfordring i Bærum, og i Norge. En vet at kjøring til fritidsaktiviteter har tiltatt betraktelig de siste par tiårene og gir en rekke negative effekter på helse, sikkerhet, miljø og klima samt inkluderingsperspektiver.

Erstatning av mer enn 100 biler med 11 minibusser som kjører både fra skolen og fra trening og helt hjem til det enkelte barnet er på mange måter noe «alle» bør gjennomføre, men juryen ser at det ligger mange forutsetninger og betydelig innsats bak som Stabæk fotball og Ruter i samarbeid har løst på en meget god og tillitsvekkende måte.

Tiltaket er viktig på mange områder og juryen ser at det har et godt potensial for å skape varig endring i holdninger hos brukere av ordningen, til å velge bort bil til fordel for mer aktiv mobilitet og bruk at kollektivtransport, noe som på sikt vil være viktig i arbeidet med å møte klimamålene Bærum kommune har forpliktet seg til. Men tiltaket har også andre positive effekter. Økt trafikksikkerhet for barna, en mer aktiv hverdag, inkludering av barn som ikke har foreldre som har anledning til å kjøre til og fra trening, høyere aksept for bruk av kollektiv både hos foreldre og barn.

Stabæk Fotball verdsetter det gode samarbeidet vi har hatt med Ruter og kommunen siden oppstarten av prosjektet - og setter stor pris på nominasjonen. 

- Stabæk Fotball forsøker alltid å identifisere hvor vi kan bidra og hva vi kan gjøre for lokalsamfunnet utover å være en arena for fotballglede, mestring og utvikling. Vi ønsker med dette pilotprosjektet å bidra til trygge og gode oppvekstsvilkår for våre medlemmer, og samtidig sende et tydelig signal i miljøkampen.

 

Annonse fra Eliteserien: