Nytt stadion – en ny milepæl er nådd

Da er en ny milepæl nådd for et nytt stadion på Nadderud. I forrige uke ble tilbudsinnbydelsen med konkurransegrunnlaget lagt ut.

Annonse:

Konkurransen vil foregå i to faser, prekvalifiseringsfase (trinn 1) og konkurransefase (trinn 2).

I prekvalifiseringsfasen skal leverandørene kun levere dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. Basert på kvalifikasjonskravene vil kommunen velge ut inntil tre tilbydere som går videre til konkurransefasen.

I konkurransefasen vil de inviterte leverandørene få gi tilbud og konkurrere om tildeling av kontrakt.

Vi håper at markedet responderer positivt på tilbudsinnbydelsen og at kommunen lander på en tilbyder som ønsker å skape et stadion som kan gi ny kraft til toppfotballen i Bærum.

Etter oppstart av kontrakten vil man gå inn i en samspillfase hvor skisser av nytt stadion vil vokse frem. Det er noe vi alle gleder oss til.

Her ser dere milepælene frem til kontrakten med valgt tilbyder skal signeres.

Milepæl

Tidspunkt / frist

Frist for søknad om deltagelse i konkurransen

13. juni 2022

Invitasjon til deltagelse i konkurransen

20. juni 2022

Frist for levering av tilbud i Trinn II

22. august 2022

Forhandlinger

30.08- 01.09. 2022

Innlevering av revidert tilbud

13. september 2022

Tildeling av kontrakt

16. september 2022

Oppstart av kontrakten

26. september 2022

 

Annonse fra Obos-ligaen: