Rådmannen klinkende klar: - Ikke grunnlag for mistanke om mislighold av tilskuddsmidler til Gatelaget

Rådmannen redegjorde i dag overfor formannskapet i kommunen om midlene som er bevilget Stabæks gatelag. Konklusjonen var ikke til å misforstå – Stabæk har ikke opptrådt kritikkverdig.

Annonse:

Saken har vært gjenstand for stor oppmerksomhet etter flere presseoppslag den siste tiden – og det er blitt stilt spørsmål ved om de offentlige midlene er gått til noe annet enn det de var ment for.

Beskyldningene ble umiddelbart tilbakevist av Stabæk Fotball – men har i stor grad opprørt både frivillige, spillere og ansatte – som alle har opplevd hele situasjonen som dypt urettferdig.

Stabæk Fotball har ikke ønsket å prosedere saken i media, men har hatt god dialog med kommunen underveis og har vært opptatt av å få frem fakta.

Klubben ønsker å understreke at det aldri på noe tidspunkt har vært en gransking fra kommunens side. Et formelt spørsmål ble stilt fra en politiker, og da er administrasjonen i kommunen forpliktet til å svare.

Og da svaret fra rådmannen kom i dag, var det med full støtte til Stabæk Fotball.

- Rådmannen er tilfreds med de utdypende og forklarende svarene Stabæk Fotball har gitt. Rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for mistanke om mislighold av tilskuddsmidlene til Gatelaget, skriver rådmannen i et notat som i ettermiddag ble fremlagt for formannskapet i Bærum Kommune.

Stabæk Fotball ønsker nå å se fremover, fortsette rekrutteringen og gi flere muligheten i dette flotte tiltaket.

- Det er godt at rådmannens undersøkelser, som ble presentert i dag, bekrefter at de forutsetninger gitt ved oppstarten i 2013, er fulgt fra Stabæks side, sier daglig leder Jon Tunold til Stabak.no.

- Vi er og glade for at administrasjonen handlet raskt i en sak som etter hvert fikk mye mediedekning, og som har vært tøff for klubben og våre frivillige. Konklusjonen er helt i tråd med det vi forventet, men vi er likevel glade for at rådmannen var så tydelig i sin konklusjon, fortsetter han.

PDF: Les hele redegjørelsen fra Rådmannen her

Annonse fra Obos-ligaen: