Stabæk Fotball søker Utviklingssjef Akademi Gutt

Nå kan du søke på stillingen.

Annonse:

Stabæk Fotball er kjent for å ha et godt utviklingsmiljø for unge fotballspillere. Utviklingsarbeidet er sterkt forankret i vårt styre og i vår strategiplan. 

I Stabæk Fotball er alle lag organisert under et styre og en administrasjon. Vi består pr. i dag av fem overordnede avdelinger: A-lag kvinner, A-lag herrer, Akademi/utviklingsgrupper jenter, Akademi/utviklingsgrupper gutter og en breddeavdeling. Totalt har vi i ca. 1000 aktive fotballspillere i klubben.

Vi søker etter en engasjert og utadvendt person som er dyktig til å kommunisere med folk rundt seg. Du bør være strukturert og ha erfaring med administrativt arbeide og bruk av dataverktøy, i tillegg til erfaring som fotballtrener.

Stillingen vil ha en nøkkelrolle i det videre utviklingsarbeidet i klubben og være en sentral person i vårt arbeide med utvikling av noen av Norges største talenter.

Ansvarsområder:

 • Personalansvar for trenere på Akademi Gutt
 • Utviklingsansvarliges overordnede ansvar er å implementere klubbens strategier for toppspillerutvikling og kvalitetssikre dette arbeidet.
 • Iverksette, følge opp og bidra til å utvikle klubbens handlingsplan for sport
 • Rekruttere en kompetent trenerstab i utviklingsavdelingen
 • Sørge for et helhetlig utviklingsløp for spillere fra 8-19 år, som er forankret i klubbens utviklingsfilosofi.
 • Sørge for systematisk utvikling av trenere i utviklingsavdelingen.
 • Sørge for at klubbens filosofi blir forankret ute på feltet og gjennomføres med en kvalitet som svarer til klubbens mål og internasjonale standarder for toppspillerutvikling.

 

 • Ha god oversikt over spillere i regionen og utarbeide/iverksette klubbens rekrutteringsstrategi
 • Overordnet ansvar for å følge opp klubbens samarbeidsklubber som arbeider med spillerutvikling
 • Hovedansvar for oppfølging av klubbens sportslige planverk innen utviklingsarbeidet på guttesiden
 • Bidra med implementering av dataverktøy/digital plattform til bruk i utvikling av spillere
 • Bidra til å legge de overordnede prinsipper og løpende økonomiske føringer for klubbens toppspillerutvikling
 • Utviklingsansvarlig er en del av klubbens sportslige ledergruppe på herresiden og har ansvar for effektuering av de av gruppen behandlede saker som vedrører arbeidet med spillerutvikling
 • Tett samarbeid med NTF Sport, naboklubber, krets- og landslag

Minimumskrav: 

 • UEFA A – lisens eller tilsvarende.
 • Administrativ kompetanse/erfaring
 • Kunnskaper i bruk av dataverktøy
 • Erfaring fra praksisfeltet

Det er en 100 % stilling på engasjement og vil rapportere til sportslig leder i Stabæk Fotball herrer. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet samt kvelds- og helgearbeid.

Søknadsfrist: 23/10-2019

Ved spørsmål ta kontakt med Sportsjef Inge André Olsen på telefon 930 34 047 eller på mail inge.andre.o[email protected]

Søknad med CV kan sendes til [email protected]

 

Annonse fra Eliteserien: