Stabæk-akademiet søker keepertrener

Det har dukket opp en sjelden og god mulighet i Stabæks akademi som keepertrener i 100% stilling. Som keepertrener i Stabæk-akademiet får du en sentral rolle i utviklingen av vår neste nummer 1.

Annonse:

Stabæk Fotball er en av regionens sterkeste merkevarer og har vært en toppklubb i norsk fotball i over 25 år.

Stabæk Fotball er kjent for å ha et godt utviklingsmiljø for unge fotballspillere. Utviklingsarbeidet er sterkt forankret i vårt styre og i vår strategiplan.

I stillingen som keepertrener i Stabæk akademiet må man evne å jobbe strukturert og selvstendig. Som keepertrener har du inntil fem økter for G11-G15. I tillegg har du tre økter med G19, samt to økter i regi av NTG. Treneren skal også bidra for/hospitere med A-laget ved behov. Det betyr at du som keepertrener skal ha ansvar og oversikt over keeperne i akademiet. Mye av aktivteten er på ettermiddag- og kveldstid. Noe helgearbeid må påregnes.   

I tillegg skal du som keepertrener også bidra på to fotballskoler i året, samt gjennomføre keepertiltak etter ønske/behov.  

Arbeidsoppgaver vil være å forberede, gjennomføre og evaluere treningsøktene, samt holde spillersamtaler og lage utviklingsmål for aktuelle spillere.

Litt om jobben:

 • Rette seg etter instruks fra Utviklingsansvarlig og Keepertrener A-lag. 
 • Bidra med sin kompetanse i den sportslige utviklingen av Stabæk Akademiet. 
 • Følge og implementere de punkter i strategiplan/sportsplan som vedkommer trenerens oppgaver.  
 • Følge og implementere klubbens fagplan og «blaa tråd».   
 • Planlegge treningsopplegg for laget og følge klubbens retningslinjer innenfor de økonomiske rammer som er gitt av klubben. 
 • Følge klubbens sportslige retningslinjer: intern hospitering fra G11 og oppover, turneringskalender, delta aktivt i trenerkollegium, ha oversikt over årsplan, uttak av spillere til stall/representasjon OFK/NFF.  
 • På anmodning skal treneren delta i møter med klubben, hvor han skal legge frem en sportslig vurdering av lagets og enkeltspilleres prestasjoner. 
 • Være talentspeider for Stabæk Fotball vedrørende unge keepertalenter.  
 • Aktuelle navn presenteres for Utviklingssjef som følger opp andre klubber
 • Opptre positivt ift til sone/kretslag og være imøtekommende til lokale og andre klubber/spillere/foresatte/trenere som henvender seg til klubben/laget. 
 • Alt fravær skal forhåndsavtales med Utviklingssjef, samt støtteapparat. 
 • Profilere klubbens sponsorer i forbindelse med utførelsen av kontrakten. 
 • Møte i trenerforum. 

Lønn etter avtale

Søknad kan sendes til [email protected]

Annonse fra Obos-ligaen: