Stabæk og Arba inngår samarbeid: – Positivt for lokalsamfunnet

Stabæk Fotball Gatelaget og Arba inngår samarbeid for økt fysisk aktivitet, sosial bærekraft og inkludering.

Annonse:

Stabæk Fotball Gatelaget og Arba, Bærums største aktør innen karriereveiledning og arbeidsinkludering, har inngått et spennende partnerskap for å starte et pilotprosjekt som vi håper vil ha en positiv innvirkning på den enkelte og også på lokalsamfunnet i Bærum.

Gjennom samarbeidet, som tar sikte på å fremme de sosiale bærekraftsmålene, ønsker vi å bekjempe marginalisering og øke sysselsettingen blant sårbare grupper.

Dette prosjektet er et konkret svar på kommunens engasjement for de sosiale bærekraftsmålene, særlig nummer 3, 8, 10 og 17. I den korte tiden prøveprosjektet har eksistert er det allerede flere spillere som gjennom veiledning, er i gode prosesser mot utdanning og arbeid.

Formål og måleparametere:

For å forstå behovene og måle effekten, planlegger Stabæk Fotball Gatelaget og Arba en prøveperiode på seks måneder. Prøveprosjektet avsluttes på slutten av året 2023. 

Samarbeidsprosjektet har flere nøkkelmålsetninger:

  1. Antall deltakere som har mottatt karriereveiledning
  2. Antall deltagere som har startet på veien mot tilknytning til arbeidslivet enten gjennom en praksis, lønnet arbeid og/eller startet et utdanningsløp
  3. Oppfølgingstid etter at deltagere har startet sin tilknytning til arbeidslivet eller utdanningsløp
  4. Antall deltakere rekruttert til Gatelaget

Fremtidig finansiering og samarbeid:

Dersom pilotprosjektet viser seg vellykket, og det gir positive resultater, vil Stabæk søke om ytterligere midler for å sikre videre bærekraft og suksess. Prosjektsamarbeidet inkluderer ukentlig samarbeid. Hver mandag før trening er Karriereveileder i Arba, Cille Saastad til stede for spørsmål og å avtale veiledningstid.

Det vil også bli gjennomført flere oppfølgings- og statusmøter i løpet av prosjektperioden.

Ressurser:

Prosjektleder for Arba: Lise Forbes Haraldsen og Cille Saastad er karriereveileder. Stabæk Fotball Gatelaget prosjektleder er Espen Lindmark, som også er trener og veileder. 

Partnerskapet representerer en inspirerende innsats for å fremme sosial bærekraft og inkludering i samfunnet. Gjennom målrettet karriereveiledning og støtte til sårbare grupper vil dette samarbeidet uten tvil gjøre en varig positiv forskjell i lokalsamfunnet og sette standarden for lignende initiativer i fremtiden.

Annonse fra Obos-ligaen: