Status nytt Nadderud stadion

Prosessen rundt nytt Nadderud stadion har vært en lang affære og nå håper vi det nærmer seg en avgjørelse som kan ta oss et skritt videre.

Annonse:

I utgangspunktet skulle saken opp i ulike utvalg og kommunestyret i august. Så ble det utsatt til september og igjen til oktober før det nå ser ut til at saken vil behandles i MIK (miljø-, idrett- og kulturutvalget), Formannskapet og Kommunestyret i perioden 11-24 november. Det er Kommunestyret som tar den endelige beslutningen 24. november. En av årsakene til at behandlingen har blitt utsatt er fremleggelse av kommunens LDIP (Langsiktig drifts- og investeringsplan) hvor kommunedirektøren har varslet noen kutt. Politikerne ønsket å se forslagene til kutt før de behandlet en investering på Nadderud.

Vi er fortsatt trygge på at våre politikere forstår verdien og nødvendigheten av et nytt stadion på Nadderud. Vi forventer at diskusjonen i forkant av beslutningen ikke handler om de skal bygge nytt stadion, men hvilket alternativ som skal velges. Kommunedirektøren har lagt frem tre forslag hvor det er mest nærliggende at alternativ 2C (langsiden mot Gml. Ringeriksvei med næringsarealer) og alternativ 3A (bygge der stadion står i dag uten næringsarealer) er de som vil bli vurdert av de politiske partiene.

Kommunedirektøren har kommet med en tydelig anbefaling om at man bør gå videre med alternativ 2C, noe som vi i Stabæk også mener er det klart beste alternativet for klubben, kommunen og nærområdet.

De som er interessert i å forstå litt mer av saken kan lese vedlagte presentasjon fra kommunedirektøren nederst i denne artikkelen. Her kommer også argumentasjonen for valg av 2C klart frem fra kommunens side.

Stabæk Fotball mener alternativ 2C er det beste alternativet for helheten av følgende hovedgrunner:

 • Effektiv arealbruk for hele Nadderud Idrettspark oppnås best ved å trekke stadion ned mot Gml Ringeriksvei.
 • Best rent arkitektonisk. Et nytt stadion med fasader og næringslokaler ut mot Gml. Ringeriksveien vil oppleves visuelt vesentlig bedre enn baksiden av en «tom» betongtribune.
 • Det er mange argumenter for å legge næringsarealer i tilknytning til stadion er utover det visuelle:
  • Salgsinntekter som vil redusere kommunens investeringsbehov
  • Sambruk av arealer og at nytt stadion blir et «Allhus» med aktivitet 24/7.
  • Flere som deler på felles driftskostnader som vil redusere økonomisk driftsrisiko for kommunen og Stabæk Fotball.
  • Nadderud Idrettspark blir viktig møteplass for langt flere enn de som går på kamp.
  • Arealene vil tilføre nye næringer som gjør Bekkestua til et enda mer attraktivt sted for eksisterende handelsstand. Det har aldri vært intensjonen å etablere utstrakt detaljhandel som skal konkurrere med Bekkestua sentrum.

 

En beslutning om å gå for Alternativ 3A gjør at Stabæk ikke kan spille på Nadderud i byggeperioden som er svært uheldig for publikumsengasjementet. Det vil også gi betydelige kostnader ved å måtte leie alternativ arena i Oslo eller et annet sted i Viken i en 2 års periode.

Ved å bygge stadion der den står i dag (3A) vil det bli utstrakt biltrafikk inn i området til stor sjenanse for naboer og en vesentlig risikofaktor for barn som ferdes der.

Pga. grunnforholdene må alternativ 3A bygges med hovedtribune tett inn på naboene i Øygardveien. Bygningen vil bli vesentlig høyere enn det bygget som står der i dag og vil være til stor hinder for naboene med tanke på solforhold og utsikt.

Oppsummert mener vi at alternativ 2C (arenaen langs Gamle Ringerriksvei med næringslokaler) er den klart beste og mest brukervennlige og kostnadseffektive løsning for kommunen og for Stabæk Fotball på både kort og lang sikt.

Presentasjon Nadderud stadion: Om prosessen, alternativer og videre fremdrift

Les også:

Budstikka: Det handler om å bygge samfunn, mer enn noen gang

Budstikka: Noen råd for nytt Stabæk-stadion

Tegning: Robin Rakke

Annonse fra Obos-ligaen:
Publisert: 25.10.2021
Skrevet av: Stabæk Fotball v. daglig leder Jon Tunold