Utvider tilbudet

Hei, alle ivrige fotballjenter. Utviklingsgruppene på jentesiden utvider tilbudet mot 2020. 

Annonse:

Tilbudet er lagt opp for alderstrinn 2011-2010-2009-2008. 

Opplegget for 2020 er klart, og vi sender ut informasjon nå i håp om at det er tidsnok til å vurdere opp mot SFO og lignende opplegg. 

Dette tilbudet er for alle Stabæk jenter og jenter i klubber utenfor som ønsker et svært godt sportslig tilbud, oppfølging og innhold. Det betyr på mange måter at vi ønsker å utvide og øke kvaliteten på våres tilbud gjennom å tilrettelegge for et best mulig opplegg. 

Fra 2020 kommer vi til å ha trening 2 dager i uken for alle. Det vil også legges opp til 1 dags tilbud, men det må være fast dag for aktuelt årskull.  

Treningsdagene for de ulike kullene vil være som følger:

2008: Tilpasset etter påmelding. 

2009: Mandag + torsdag

2010: Tirsdag + torsdag

2011: Tirsdag + torsdag

Utviklingssjef for kvinner, Kim André Pedersen, vil være sportslig ansvarlig, sammen med trener/spillerutvikler Ståle Haglo. De jobber tett på Akademiet vårt, og kommer til å bidra på feltet. I tillegg vil det være ytterligere godt kvalifiserte trenere. 

Ved påmelding og interesse. 

Fullt navn og fødselsdato:

Skole:

Sluttid på skolen de aktuelle dagene:

Hjemadresse:

Kontaktinfo foreldre, foresatte (tlf + epost):

Påmelding sendes til [email protected]

Oppstart vil være uke 2, det vil si mandag 6. januar 2020!

 

Andre spørsmål kan rettes til undertegnede. 

Med vennlig hilsen/Kind regards 

Kim André Pedersen

Utviklingsleder - Stabæk Fotball 

Tlf:99509440

E post: [email protected] 

[email protected] 

Annonse fra Eliteserien: