Vil du trene mer fotball i et utviklende ferdighetsmiljø?

Da kan Stabæk Fotball gi et treningstilbud for ivrige gutter i alderen 7-10 år (født 2007-2010) gjennom sine Utviklingsgrupper.

Annonse:

Her jobber man med systematisert ferdighetsutvikling i et spesialtilpasset treningsopplegg med kvalifiserte trenere og gode treningsforhold.

Hvordan drives Utviklingsgruppene?

 • Primært et åpent treningstilbud i SFO alder, og spilleren kan dermed trene og spille kamper for egen klubb i sitt nærområde.

 • Gruppene deltar også i enkelte kampaktiviteter gjennom året, bl.a. Akademiliga 7-8 ganger pr. sesong for de eldste, samt eventuelle turneringer.
   
 • Hver gruppe ledes av en trener som har trenings- og kampansvar.
  Dette gir god og tett oppfølging av den enkelte spiller.

For å gi barna best mulig fotballopplevelse er vi opptatt av differensiering. Enkelt forklart betyr det at vi ønsker ferdighetsmessig homogene grupper. Det gir trygge rammer for prøving og feiling, noe som er viktig i god spillerutvikling. I praksis betyr det at spillere settes sammen i grupper med tanke på ferdigheter, kombinert med sosiale hensyn.

 • Ingen av gruppene er statiske. Det betyr at grupper kan endre seg eller bli slått sammen i løpet av sesongen.

 • NB! Vi stiller krav til konsentrasjon, samt generell iver og interesse for fotball blant våre deltakere. Dette er et tilbud for barn som liker å spille fotball, og som i tillegg er motivert for å trene og utvikle fotballferdighetene sine. Vi ber derfor foreldre om å vurdere barnas grunnleggende fotballinteresse og motivasjon før eventuell påmelding. Av erfaring, så vet vi at dette endrer seg hele tiden når de er så små.

 • Tilbudet er 3-5 økter pr uke. 3 obligatoriske økter på bestemte dager. Velges 4 eller 5 økter,  er en av øktene én individuell økt/jobber i mindre grupper.

 • Egne keeperøkter arrangeres hver fredag
  (mulighet for å melde seg på 1 økt).

 • Priser (10 mnd pr år, ingen bet. i juli og desember):
  3 økter kr 1.665 pr mnd
  4 økter kr 2.405 pr mnd
  5 økter kr 2.960 pr mnd

  Prisene inkluderer transport* fra skole til trening.
  * Med forbehold tilstrekkelig antall påmeldte fra hver skole.
 • Ved påmelding til utviklingsgrupper godkjenner du at Stabæk Fotball og deres samarbeidspartnere kan fotografere barna under trening og kamp, og at disse bildene kan anvendes i vårt reklame- og markedsmateriell i ettertid.

Vi har løpende påmelding/avmelding, med 3 måneders oppsigelsestid fra den første i måneden. Juli og desember medregnes ikke i oppsigelsestiden, da det ikke er betaling/trening de månedene. 

NB: Påmelding for gutter født 2008-2011 er midlertidig stengt grunnet at gruppene er fulle. 

For ytterligere informasjon om påmelding, send mail til [email protected]

Annonse fra Eliteserien: