Krav om politiattest i Stabæk Fotball

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.

Annonse:

Styret i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité vedtok i 2008 at alle som skal utføre oppgaver i norsk idrett som innebærer et tillits- og ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremvise politiattest. Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år. 

Du som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknad til politiet. 
Du må ha en bekreftelse fra klubben til din søknad.
Mottatt attest skal fremvises til ansvarlig for politiattester i klubben. 
Innhenting av politiattest er gratis og attesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato. 
Ansvarlig for politiattester i Stabæk Fotball er Espen Moe , tlf. 905 53 384 

HVORDAN SØKE OM POLITIATTEST?

Henvend deg til din kontaktperson i klubben. Du trenger en bekreftelse fra klubben til din søknad. 

Er du over 18 år kan du søke elektronisk på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
Du trenger BankID, MinID, Buypass eller Commfides for å logge inn, og du trenger pdf.filen med klubbens bekreftelse av formålet med attesten.

Er du under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke om politiattest elektronisk kan du sende din søknad vedlagt klubbens bekreftelse til: 
   Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø
Søknadsskjemaet finner du på nettet, se f.eks. https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-per-post/

HVORDAN FREMVISE DIN ATTEST?

Når du har mottatt din attest fra politiet må den legges frem for ansvarlig i Stabæk, som vil registrere at den er blitt fremvist. Informasjon som fremgår av politiattesten behandles konfidensielt. 
Legg din attest i lukket konvolutt hos Trine Bell, kontoret, 2.etg. i brakka på Nadderud. 
Eller ta direktekontakt med ansvarlig, Espen Moe tlf 905 53 384  - [email protected]

Mer informasjon om politiattest finner du her . 

Annonse fra Obos-ligaen: