Dette er Gatelaget

Stabæk fotball har drevet fotballag for mennesker med rusrelaterte utfordringer i Bærum Kommune siden august 2013.

Annonse:

Et tiltak for offensiv og aktiv rusomsorg i Bærum Kommune

Stabæk Fotball startet i august 2013 ett lavterskel aktivitetstiltak for mennesker med rusrelaterte utfordringer i Bærum Kommune. Fotballen har en enorm kraft. Den er inkluderende og engasjerende. Toppfotballen ønsker å bruke sin posisjon til å utgjøre en forskjell for en svært vanskeligstilt gruppe i samfunnet. Målet er å skape en bedre hverdag for utøverne.

Idrettens aktivitetsfokus og inkluderende vesen vil kunne medvirke til bedre helse, psykisk og fysisk, og ernæringsmessige gevinster for rusmiddelavhengige. Dette vil gi økt mestringsevne og medborgerskap for den enkelte og på sikt også få deltakerne i prosjektet tilbake i en jobb.

Tiltaket rettes mot mennesker med rusrelaterte utfordringer.

Fra 20 år og oppover som har droppet ut av samfunnet og som trenger et tilrettelagt opplegg for å kunne returnere til skoleløp eller arbeidsliv. Det er åpent for alle med utfordringer i rus og psykisk helse.

Ved hjelp av dette tilbudet vil man forsøke å bidra til at brukere kommer seg opp og inn i samfunnet igjen. Ved utløp av 2019 er drøyt 10 ute i fast jobb eller skole.

 

Faglig innhold

  • Felleskap og sosial trening
  • Fysisk aktivitet, lagspill og team mestring
  • Praktisk læring og mestring
  • Ordinært arbeid, kosthold, kommunikasjon
  • Omsorg og respekt
  • Veiledning og bistand – eksternt og intern

Fysisk trening

Opptrening av den fysiske mestringsevnen kan bidra til å styrke identitetsopplevelsen og bedrer selvfølelsen. Fysisk trening er en flott arena der man kan tilrettelegge for mestring. God/bedret fysisk form beskytter mot belastede livserfaringer, virker muskelavspennende og dermed beroligende.

Kosthold

Bevisstgjøring av viktigheten av et riktig kosthold er et sentralt tema i opplegget. Målgruppen har erfaringsmessig store mangler på dette området. Det serveres frokost til deltagerne i prosjektet. Det legges også vekt på kosthold på turer og turneringer.

Partnere og støttespillere

Vi har samarbeid med Bærum kommune Rådgivning for Rus og Psykisk Helse og NAV i Bærum. Videre har vi tett dialog med ordfører og politikere, hovedutvalg for bistand og omsorg, Ungdomstjenesten, Utekontakten, Administrasjon, seksjon psykisk helse og rus i Bærum Kommune. Civitan Club Bærum, Bekkestua Rotary Club, Stabæk Fotball frivillige, Stabæk Fotball, Høvikveien Kjøtt og Kolonial, Pågen, Synnøve Finden, Nadderudhallen som alle er gode støttespillere.

 

PRAKTISK INFORMASJON

Vi har trening hver mandag og onsdag på Nadderud Kunstgress, fremmøte kl. 1100 v/kafeteriaen i Nadderudhallen.

Vi har fast hente/transportordning med minibuss, Fra kl. 1010 - Skui 1015 - Bjørnebærstien 1020 - Kolsås, bensinstasjonen 1020 - Dønski 1025 - Skytterdalen 1030 - Sandvika 1045 - Ramstadsletta 1055 - Lysakerlokket 1100 – Nadderud

  • Frokost
  • Skifte til treningstøy
  • Treningsøkt ca. 1 time fra kl.11.30
  • Dusj og skift og hjem ca. kl.13.00.

Det arrangeres også kamper, turneringer, landskampsbesøk og turer.

Utviklingsmål

Bevisstgjøring av egen helse gjennom fysisk aktivitet, Bygge sosiale relasjoner

Trygghet, trivsel, tilhørighet, fellesskapsfølelse, mestringsarena, nye utfordringer.

Målsetting

Ved å danne et fotballag og en treningsgruppe vil vi motivere deltagerne til å ta del i et felleskap. Gruppen vil bestå av utøvere, trenere og frivillige hjelpere og alle bidrar med praktiske oppgaver knyttet til et lag.

Videre- gjennom teoretisk kunnskap, praktisk læring og mestring vil man oppnå felleskap, sosialt samvær, trening og omsorg og respekt for andre. Gjennom veiledning og bistand kunne ta ansvar for egne og andres verdier.

Ta kontakt med Espen Lindmark på mail  [email protected] eller sms til  924 64 924

 

Annonse fra Obos-ligaen: