Breddefotball i Stabæk

I Stabæk Fotball ønsker vi å inkludere og utvikle gutter og jenter som er interessert i fotball. Vi tilbyr elitefotball, akademi, utviklingsgrupper og breddefotball (SFB).  Vi er rundt 700 medlemmer i breddeavdelingen, fordelt på over 20 årganger/lag.

Annonse:

Breddefotballen er et tilbud for barn, ungdom og voksne i nærmiljøet. Gjennom kvalitet og kontinuitet ønsker vi at alle medlemmene skal utvikle tilhørighet til klubben. Vi er hovedsakelig drevet av foresatte og frivillige, men vi har også ansatte trenere, assistenter, sportslig og administrativ leder som hjelper oss. Engasjement og deltagelse fra flest mulig er avgjørende for at vi kan tilby god fotballaktivitet i sosiale og trygge rammer, og samtidig utvikle klubben i en retning medlemmene ønsker - både på og utenfor banen.

Klubbhåndboken vår – BlaaTråd – gir veiledning om hvordan vi er organisert som klubb.

SFB har sine baner og fasiliteter på Nadderud, Bekkestuabanen og Frembanen. Sistnevnte deler vi med Frem-31. Barnefotballen har sin aktivitet på Frembanen og Bekkestuabanen. Ungdoms- og seniorfotballen spilles i hovedsak på Nadderud-banene.

Våre baner 

Klikk her for mer info --> Frembanen
Klikk her for mer info --> Nadderud 
Klikk her for mer info --> Bekkestuabanen

Treningene i SFB gjennomføres normalt mellom kl. 17:00 og 22:00, og sesongen varer normalt fra april til oktober. I tillegg hjelper vi med å tilrettelegge for de lagene som ønsker vintertrening. 

Dersom du ønsker å bli med på laget, som spiller eller ressursperson, ta kontakt på sfbu@stabak.no. Du kan også kontakte lagleder for årgangen, som du finner her

Vi benytter Spond for effektiv kommunikasjon, organisering av aktiviteter, administrasjon, betaling og inn- og utmeldinger. Appen Spond kan lastes ned på mobilen.
Innmeldingskodene finner du her --> Få kodene her.

For dem som ønsker å spille mye fotball tilbyr Stabæk Fotball utviklingsgrupper for gutter og jenter etter skoletid, i regi av Akademi Gutter og Akademi Jenter. Her jobber man med systematisert ferdighetsutvikling i et spesialtilpasset treningsopplegg med kvalifiserte trenere.

Vi tilbyr også trenerkurs og innføring i administrative foreldreroller.
Kontakt administrativ leder, Håkon Torp Bugge, for mer informasjon. 

Stabæk Fotball Bredde er organisert med en administrativ leder, sportslig leder og et breddeutvalg.

Kontaktinfo finner du her:

Ansatte
Breddeutvalget

Annonse fra Obos-ligaen: