Breddefotball i Stabæk

I Stabæk Fotball ønsker vi å inkludere og utvikle gutter og jenter som er interessert i fotball. Vi tilbyr elitefotball, akademi, utviklingsgrupper og breddefotball (SFB).  Vi er over 700 medlemmer i breddeavdelingen, fordelt på over 22 lag.

Annonse:

Breddefotballen er et tilbud for barn, ungdom og voksne i nærmiljøet. Gjennom kvalitet og kontinuitet ønsker vi at alle medlemmene skal utvikle tilhørighet til klubben. Vi er hovedsakelig drevet av foreldre, foresatte og frivillige, men vi har også ansatte trenere, assistenter og sportslig leder som hjelper oss. Engasjement og deltagelse fra flest mulig er av avgjørende for at vi kan tilby god fotballaktivitet i sosiale og trygge rammer og samtidig utvikle klubben en retning medlemmene ønsker - åde på og utenfor banen.

Klubbhåndboken vår – BlaaTråd – gir veiledning om hvordan vi er organisert som klubb, tilbud og kostnader til administrative oppgaver og sportslige planer.

SFB har baner og fasiliteter på kunstgressbanene på Nadderud og Frembanen. Sistnevnte  deler vi med Frem-31. Ungdoms-, Junior- og Seniorfotball skjer i hovedsak på Nadderudbanene på Bekkestua. 

Våre baner: 

Klikk her for mer info >> Frembanen 

Klikk her for mer info >> Nadderud 

Treningene i SFB gjennomføres normalt mellom 17.00 og 21.00, og sesongen varer normalt fra april til oktober. I tillegg hjelper vi med å tilrettelegge for de lagene som ønsker vintertrening. Treningstider vintertrening Nadderud (link til vedlegg med samme navn - kommer)

Dersom du ønsker å bli med på laget, som spiller eller ressursperson, ta kontakt på [email protected]. Du kan også kontakte lagleder i aktuelt årskull som du finner her. 

Vi benytter Spond for effektiv kommunikasjon, organisering av aktiviteter, administrasjon og inn- og utmelding. Appen Spond kan lastes ned på mobilen. Innmeldingskoder >> Få kodene her

For dem som ønsker å spille mye fotball tilbyr Stabæk Fotball utviklingsgrupper for jenter og gutter etter skoletid. Her jobber man med systematisert ferdighetsutvikling i et spesialtilpasset treningsopplegg med kvalifiserte trenere.

Vi tilbyr trenerkurs og kurs for administrative roller. Kontakt sportslig leder Espen Løken Petersen for mer informasjon. 

Stabæk Fotball Bredde er organisert med en sportslig leder, en administrativ leder og et breddestyre/arbeidsutvalg:  

• Administrativ leder: 

•  Håkon Torp Bugge, [email protected]

• Sportslig leder:

• Espen Løken Petersen, [email protected]

• Foreldre-og arbeidsutvalg:

• Nicolai Lunde, [email protected]

• Vibeke Berge Almskog, [email protected]

• Lene Engebretsen, [email protected]

• Thomas Weeden, [email protected]

Annonse fra Obos-ligaen: